Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa skierowana do mieszkańców miasta Zgorzelec, której celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z termomodernizacją budynków. Firma remontowa GOSE angażuje się w realizację projektów w ramach tego programu, oferując swoje specjalistyczne usługi.

Nasza firma wspomaga klientów z miasta Zgorzelec, którzy decydują się na termomodernizację swoich domów, co obejmuje między innymi docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację systemów grzewczych. Dzięki tym działaniom można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków, co wpływa zarówno na komfort mieszkańców, jak i na redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.

Nasi specjaliści z miasta Zgorzelec wspierają klientów od etapu koncepcji projektu po jego pełną realizację, a także pomagają w uzyskaniu dostępnych dotacji i dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w ramach tego programu, dzięki którym można przyczynić się do ochrony środowiska i poprawy warunków życia.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Opis i cel programu Czyste Powietrze - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” w mieście Zgorzelec: Opis i Cel

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa w mieście Zgorzelec, mająca na celu poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych. Program został wprowadzony w odpowiedzi na problem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, gdy emisja z domowych źródeł ciepła ma znaczny wpływ na jakość powietrza.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Główne cele programu w mieście Zgorzelec:

 1. Poprawa jakości powietrza w mieście Zgorzelec : Głównym celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych dla zdrowia. Poprawa jakości powietrza ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców i środowisko.

 2. Termomodernizacja budynków Zgorzelec: Program zachęca właścicieli budynków mieszkalnych z miasta Zgorzelec do przeprowadzania termomodernizacji, czyli wprowadzania rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Wspierane są działania takie jak izolacja termiczna, wymiana okien, docieplenie dachu, czy modernizacja instalacji grzewczej.

 3. Oszczędność energii: Poprzez termomodernizację budynków, program dąży do zwiększenia efektywności energetycznej, co przekłada się na obniżenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania. Oszczędność energii ma również wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 4. Wsparcie finansowe: Program „Czyste Powietrze” oferuje właścicielom budynków mieszkalnych wsparcie finansowe w postaci dotacji i pożyczek na realizację działań termomodernizacyjnych. To ma zachęcić do aktywnego uczestnictwa w programie i przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza.

 5. Długofalowy wpływ: Program ma długofalowy charakter, mając na celu systematyczne poprawianie jakości powietrza w Polsce. Działania termomodernizacyjne przyczyniają się do trwałego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Program „Czyste Powietrze” stanowi zintegrowane podejście do problemu zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgorzelec, łącząc cele ekologiczne z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i wsparciem finansowym dla właścicieli.

 

Zakres Wsparcia Oferowanego Przez Program Czyste Powietrze - Zgorzelec

Program Czyste Powietrze Zgorzelec
 1. Dotacje i Pożyczki: Program „Czyste Powietrze” oferuje właścicielom budynków mieszkalnych wsparcie finansowe w formie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek na przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych. To obejmuje izolację termiczną, wymianę okien, docieplenie dachu, modernizację instalacji grzewczej i inne prace mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

 2. Bezpłatne Audyty Energetyczne: W ramach programu dostępne są bezpłatne audyty energetyczne, które pozwalają na dokładną ocenę stanu technicznego budynku i identyfikację potencjalnych działań termomodernizacyjnych. To umożliwia właścicielom lepsze zrozumienie potrzeb swojego budynku.

 3. Wsparcie Formalne i Merytoryczne: Program zapewnia wsparcie formalne, pomagając w dopełnieniu wszelkich procedur związanych z ubieganiem się o dotacje i pożyczki. Dodatkowo, oferuje wsparcie merytoryczne, udzielając informacji dotyczących najlepszych praktyk z zakresu termomodernizacji.

 4. Promocja Efektywności Energetycznej: Program „Czyste Powietrze” promuje ideę efektywności energetycznej, zachęcając do inwestycji w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. To obejmuje również edukację dotyczącą korzyści wynikających z termomodernizacji.

 5. Cele Długofalowe: Program ma charakter długofalowy, dążąc do systematycznej poprawy jakości powietrza. Działań termomodernizacyjnych dokonanych w ramach programu spodziewa się, że przyczynią się do trwałego ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

Program „Czyste Powietrze” stanowi kompleksowe podejście do problemu zanieczyszczenia powietrza, łącząc cele ekologiczne z wsparciem finansowym i merytorycznym dla właścicieli budynków.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Regulamin i Zasady Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany zgodnie z określonym regulaminem i zasadami, które mają na celu uregulowanie procesu udzielania wsparcia finansowego oraz realizacji działań termomodernizacyjnych. Poniżej przedstawiam podstawowe informacje dotyczące regulaminu programu, jego zasad oraz możliwych aktualności i zmian.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Regulamin Programu Zgorzelec: Co Musisz Wiedzieć?

 1. Warunki Uczestnictwa: Regulamin określa warunki, jakie muszą spełnić uczestnicy programu, aby skorzystać z oferowanego wsparcia.

 2. Procedury Ubiegania Się o Wsparcie: Określa kroki, jakie należy podjąć w procesie aplikowania o dotacje i pożyczki, w tym dokumenty wymagane do złożenia.

 3. Kryteria Oceny Projektów: Regulamin określa kryteria, według których oceniane są zgłoszone projekty termomodernizacyjne.

 4. Warunki Spłaty Pożyczek: W przypadku pożyczek, regulamin precyzuje warunki i terminy spłaty udzielonych środków.

Aktualności i Zmiany w Programie Zgorzelec:

 1. Monitoring i Ocena Efektywności: Program regularnie monitoruje postępy w realizacji działań termomodernizacyjnych oraz ocenia ich efektywność.

 2. Aktualności: Informacje o aktualnościach i zmianach w programie są regularnie udostępniane na oficjalnej stronie internetowej programu oraz innym dostępnym środkom komunikacji.

 3. Dostęp do Informacji: Wszystkie istotne informacje, w tym zmiany w regulaminie czy nowości w ofercie wsparcia, są dostępne dla uczestników programu.

Program „Czyste Powietrze” działa transparentnie, zgodnie z ustalonymi zasadami i regulaminem, a wszelkie zmiany i aktualności są dostępne dla zainteresowanych stron.

Jak Skorzystać z Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec?

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze” w mieście Zgorzelec i uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku, należy przejść przez kilka kluczowych kroków.

1. Sprawdzenie Kwalifikowalności:

 • Upewnij się, że Twój budynek w mieście Zgorzelec spełnia kryteria kwalifikacyjne programu, takie jak rodzaj budynku, obszar geograficzny czy status własności.

2. Bezpłatny Audyt Energetyczny:

 • Skorzystaj z bezpłatnego audytu energetycznego, który pomoże zidentyfikować najbardziej efektywne działania termomodernizacyjne dla Twojego budynku.

3. Przygotowanie Projektu:

 • W oparciu o wyniki audytu, przygotuj projekt termomodernizacyjny, obejmujący planowane prace i koszty.

4. Złożenie Wniosku:

 • Przygotuj wniosek o dofinansowanie, który zawiera informacje dotyczące budynku, zaplanowanych prac, kosztorysu oraz dokumentów potwierdzających kwalifikowalność.

5. Współpraca z Wykonawcą z miasta Zgorzelec:

 • Wybierz doświadczonego wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za realizację planowanych prac.

6. Uzyskanie Pozytywnej Oceny Wniosku:

 • Wniosek podlega ocenie pod kątem zgodności z regulaminem programu i efektywności zaplanowanych działań.

7. Dofinansowanie i Realizacja:

 • Po pozytywnej ocenie, uzyskaj dofinansowanie na realizację prac termomodernizacyjnych.

Dokumenty Potrzebne do Złożenia Wniosku w mieście Zgorzelec:

 • Aktualny odpis z rejestru gruntów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających stan cywilny (np. akt małżeństwa, rozwodu).
 • Kserokopie dowodów osobistych wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Projekt termomodernizacyjny wraz z kosztorysem.
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność.

Gminne Punkty Konsultacyjne i Punkty Informacyjne w mieście Zgorzelec:

 • Skorzystaj z pomocy dostępnej w gminnych punktach konsultacyjnych, gdzie specjaliści udzielą dodatkowych informacji i porad dotyczących programu w mieście Zgorzelec.
 • Punkty informacyjne to miejsca, gdzie można uzyskać materiały informacyjne oraz dowiedzieć się o bieżących wydarzeniach związanych z programem.

Program „Czyste Powietrze” stawia na prosty proces skorzystania z dofinansowania, zapewniając jednocześnie wsparcie informacyjne w lokalnych punktach konsultacyjnych i punktach informacyjnych.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Dofinansowanie i Dotacje Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” oferuje różne poziomy dofinansowania, zależne od określonych kryteriów i rodzaju przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

1. Podstawowy Poziom Dofinansowania:

 • Kwota dofinansowania na podstawowym poziomie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych prac termomodernizacyjnych.
 • Dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, możliwe jest uzyskanie wyższego dofinansowania.

2. Podwyższony Poziom Dofinansowania:

 • Gospodarstwa domowe o niższych dochodach mogą ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania, sięgający nawet 90% kosztów kwalifikowanych prac.
 • Warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych określonych przez program.

3. Rozszerzony Poziom Dofinansowania:

 • Rodziny wielodzietne oraz gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnością mogą skorzystać z rozszerzonego poziomu dofinansowania, również sięgającego do 90% kosztów prac termomodernizacyjnych.

4. Maksymalna Kwota Dotacji i Progi Dofinansowania:

 • Maksymalna kwota dotacji dla jednego wniosku wynosi określoną sumę, która może być przyznana na podstawowym, podwyższonym lub rozszerzonym poziomie dofinansowania.
 • Istnieją określone progi dofinansowania, które zależą od rodzaju przeprowadzanych prac oraz spełnienia warunków programu.

Dodatkowe Informacje:

 • Kwoty dofinansowania i progi są regularnie aktualizowane przez instytucję zarządzającą programem.
 • Wysokość dofinansowania może być dostosowana do konkretnych warunków i potrzeb wnioskodawcy.
 • Program „Czyste Powietrze” dąży do wsparcia szerokiej grupy beneficjentów, zarówno pod względem dochodów, jak i specyfiki sytuacji życiowej.

Program „Czyste Powietrze” oferuje elastyczne warunki dofinansowania, umożliwiając dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Beneficjenci Programu "Czyste Powietrze Zgorzelec"

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do różnych grup beneficjentów, a kwalifikowalność zależy od określonych kryteriów.

1. Kto Może Skorzystać z Programu – Zgorzelec?

 • Program jest dostępny dla właścicieli budynków mieszkalnych, zarówno osób fizycznych, jak i wspólnot mieszkaniowych.
 • Wsparcie jest także dostępne dla osób wynajmujących lokale mieszkalne.

2. Beneficjenci z miasta Zgorzelec Uprawnieni do Wsparcia Finansowego:

 • Osoby fizyczne posiadające budynek mieszkalny.
 • Wspólnoty mieszkaniowe, zarządzające budynkami mieszkalnymi.
 • Osoby wynajmujące lokale mieszkalne.

3. Warunki Uprawnienia do Programu:

 • Beneficjenci muszą spełniać określone kryteria, takie jak rodzaj budynku, obszar geograficzny, dochody oraz status prawny nieruchomości.
 • Kryteria dochodowe są istotne zwłaszcza dla uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania.

4. Banki Biorące Udział w Programie:

 • W ramach programu „Czyste Powietrze” współpracują różne banki, które oferują preferencyjne warunki kredytów na termomodernizację.
 • Banki partnerskie programu udzielają kredytów na korzystnych warunkach, wspierając finansowanie prac termomodernizacyjnych.

Dodatkowe Informacje:

 • Program „Czyste Powietrze” jest dostępny na terenie całego kraju, jednak niektóre benefity, takie jak podwyższony poziom dofinansowania, mogą być uzależnione od regionu.
 • Wsparcie finansowe może być udzielane na różne prace termomodernizacyjne, takie jak izolacja ścian, wymiana stolarki, montaż nowoczesnych źródeł ciepła, czy termomodernizacja dachu.

Program „Czyste Powietrze” jest zaprojektowany tak, aby dostarczyć pomoc finansową różnym grupom beneficjentów, promując efektywne rozwiązania termomodernizacyjne.

Projekty Wspierane przez Program "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” obejmuje różnorodne projekty termomodernizacyjne, wspierając inicjatywy związane z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

1. Wymiana Kotła i Źródła Ciepła Zgorzelec:

 • Program umożliwia wsparcie finansowe dla beneficjentów w mieście Zgorzelec, którzy planują wymianę dotychczasowego kotła grzewczego na nowoczesny, bardziej efektywny pod względem energetycznym.
 • Wsparcie obejmuje koszty zakupu i montażu nowego kotła, co przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

2. Dofinansowanie Kompleksowej Termomodernizacji Zgorzelec:

 • Program „Czyste Powietrze” wspiera kompleksowe projekty termomodernizacyjne, które obejmują szereg prac mających na celu poprawę izolacyjności budynku.
 • Dofinansowanie może być przyznane na prace związane z izolacją ścian, dachu, podłóg, a także wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Montaż Mikroinstalacji Fotowoltaicznej i Kolektorów Słonecznych Zgorzelec:

 • W ramach programu, beneficjenci z miasta Zgorzelecmogą uzyskać wsparcie finansowe na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, która przekształca energię słoneczną na energię elektryczną.
 • Program wspiera również montaż kolektorów słonecznych, służących do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego.

Dodatkowe Informacje:

 • Projekty wspierane przez program mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.
 • Program „Czyste Powietrze” promuje zrównoważony rozwój, zachęcając do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji istniejących systemów grzewczych.

Program ten wspiera innowacyjne projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. 

Nasze inne realizacje w mieście Zgorzelec

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Baza wiedzy

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa skierowana do mieszkańców miasta Zgorzelec, której celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z termomodernizacją budynków. Firma remontowa GOSE angażuje się w realizację projektów w ramach tego programu, oferując swoje specjalistyczne usługi.

Nasza firma wspomaga klientów z miasta Zgorzelec, którzy decydują się na termomodernizację swoich domów, co obejmuje między innymi docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację systemów grzewczych. Dzięki tym działaniom można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków, co wpływa zarówno na komfort mieszkańców, jak i na redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.

Nasi specjaliści z miasta Zgorzelec wspierają klientów od etapu koncepcji projektu po jego pełną realizację, a także pomagają w uzyskaniu dostępnych dotacji i dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w ramach tego programu, dzięki którym można przyczynić się do ochrony środowiska i poprawy warunków życia.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Opis i cel programu Czyste Powietrze - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” w mieście Zgorzelec: Opis i Cel

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa w mieście Zgorzelec, mająca na celu poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych. Program został wprowadzony w odpowiedzi na problem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, gdy emisja z domowych źródeł ciepła ma znaczny wpływ na jakość powietrza.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Główne cele programu w mieście Zgorzelec:

 1. Poprawa jakości powietrza w mieście Zgorzelec : Głównym celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych dla zdrowia. Poprawa jakości powietrza ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców i środowisko.

 2. Termomodernizacja budynków Zgorzelec: Program zachęca właścicieli budynków mieszkalnych z miasta Zgorzelec do przeprowadzania termomodernizacji, czyli wprowadzania rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Wspierane są działania takie jak izolacja termiczna, wymiana okien, docieplenie dachu, czy modernizacja instalacji grzewczej.

 3. Oszczędność energii: Poprzez termomodernizację budynków, program dąży do zwiększenia efektywności energetycznej, co przekłada się na obniżenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania. Oszczędność energii ma również wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 4. Wsparcie finansowe: Program „Czyste Powietrze” oferuje właścicielom budynków mieszkalnych wsparcie finansowe w postaci dotacji i pożyczek na realizację działań termomodernizacyjnych. To ma zachęcić do aktywnego uczestnictwa w programie i przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza.

 5. Długofalowy wpływ: Program ma długofalowy charakter, mając na celu systematyczne poprawianie jakości powietrza w Polsce. Działania termomodernizacyjne przyczyniają się do trwałego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Program „Czyste Powietrze” stanowi zintegrowane podejście do problemu zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgorzelec, łącząc cele ekologiczne z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i wsparciem finansowym dla właścicieli.

 

Zakres Wsparcia Oferowanego Przez Program Czyste Powietrze - Zgorzelec

Program Czyste Powietrze Zgorzelec
 1. Dotacje i Pożyczki: Program „Czyste Powietrze” oferuje właścicielom budynków mieszkalnych wsparcie finansowe w formie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek na przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych. To obejmuje izolację termiczną, wymianę okien, docieplenie dachu, modernizację instalacji grzewczej i inne prace mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

 2. Bezpłatne Audyty Energetyczne: W ramach programu dostępne są bezpłatne audyty energetyczne, które pozwalają na dokładną ocenę stanu technicznego budynku i identyfikację potencjalnych działań termomodernizacyjnych. To umożliwia właścicielom lepsze zrozumienie potrzeb swojego budynku.

 3. Wsparcie Formalne i Merytoryczne: Program zapewnia wsparcie formalne, pomagając w dopełnieniu wszelkich procedur związanych z ubieganiem się o dotacje i pożyczki. Dodatkowo, oferuje wsparcie merytoryczne, udzielając informacji dotyczących najlepszych praktyk z zakresu termomodernizacji.

 4. Promocja Efektywności Energetycznej: Program „Czyste Powietrze” promuje ideę efektywności energetycznej, zachęcając do inwestycji w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. To obejmuje również edukację dotyczącą korzyści wynikających z termomodernizacji.

 5. Cele Długofalowe: Program ma charakter długofalowy, dążąc do systematycznej poprawy jakości powietrza. Działań termomodernizacyjnych dokonanych w ramach programu spodziewa się, że przyczynią się do trwałego ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

Program „Czyste Powietrze” stanowi kompleksowe podejście do problemu zanieczyszczenia powietrza, łącząc cele ekologiczne z wsparciem finansowym i merytorycznym dla właścicieli budynków.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Regulamin i Zasady Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany zgodnie z określonym regulaminem i zasadami, które mają na celu uregulowanie procesu udzielania wsparcia finansowego oraz realizacji działań termomodernizacyjnych. Poniżej przedstawiam podstawowe informacje dotyczące regulaminu programu, jego zasad oraz możliwych aktualności i zmian.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Regulamin Programu Zgorzelec: Co Musisz Wiedzieć?

 1. Warunki Uczestnictwa: Regulamin określa warunki, jakie muszą spełnić uczestnicy programu, aby skorzystać z oferowanego wsparcia.

 2. Procedury Ubiegania Się o Wsparcie: Określa kroki, jakie należy podjąć w procesie aplikowania o dotacje i pożyczki, w tym dokumenty wymagane do złożenia.

 3. Kryteria Oceny Projektów: Regulamin określa kryteria, według których oceniane są zgłoszone projekty termomodernizacyjne.

 4. Warunki Spłaty Pożyczek: W przypadku pożyczek, regulamin precyzuje warunki i terminy spłaty udzielonych środków.

Aktualności i Zmiany w Programie Zgorzelec:

 1. Monitoring i Ocena Efektywności: Program regularnie monitoruje postępy w realizacji działań termomodernizacyjnych oraz ocenia ich efektywność.

 2. Aktualności: Informacje o aktualnościach i zmianach w programie są regularnie udostępniane na oficjalnej stronie internetowej programu oraz innym dostępnym środkom komunikacji.

 3. Dostęp do Informacji: Wszystkie istotne informacje, w tym zmiany w regulaminie czy nowości w ofercie wsparcia, są dostępne dla uczestników programu.

Program „Czyste Powietrze” działa transparentnie, zgodnie z ustalonymi zasadami i regulaminem, a wszelkie zmiany i aktualności są dostępne dla zainteresowanych stron.

Jak Skorzystać z Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec?

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze” w mieście Zgorzelec i uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku, należy przejść przez kilka kluczowych kroków.

1. Sprawdzenie Kwalifikowalności:

 • Upewnij się, że Twój budynek w mieście Zgorzelec spełnia kryteria kwalifikacyjne programu, takie jak rodzaj budynku, obszar geograficzny czy status własności.

2. Bezpłatny Audyt Energetyczny:

 • Skorzystaj z bezpłatnego audytu energetycznego, który pomoże zidentyfikować najbardziej efektywne działania termomodernizacyjne dla Twojego budynku.

3. Przygotowanie Projektu:

 • W oparciu o wyniki audytu, przygotuj projekt termomodernizacyjny, obejmujący planowane prace i koszty.

4. Złożenie Wniosku:

 • Przygotuj wniosek o dofinansowanie, który zawiera informacje dotyczące budynku, zaplanowanych prac, kosztorysu oraz dokumentów potwierdzających kwalifikowalność.

5. Współpraca z Wykonawcą z miasta Zgorzelec:

 • Wybierz doświadczonego wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za realizację planowanych prac.

6. Uzyskanie Pozytywnej Oceny Wniosku:

 • Wniosek podlega ocenie pod kątem zgodności z regulaminem programu i efektywności zaplanowanych działań.

7. Dofinansowanie i Realizacja:

 • Po pozytywnej ocenie, uzyskaj dofinansowanie na realizację prac termomodernizacyjnych.

Dokumenty Potrzebne do Złożenia Wniosku w mieście Zgorzelec:

 • Aktualny odpis z rejestru gruntów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających stan cywilny (np. akt małżeństwa, rozwodu).
 • Kserokopie dowodów osobistych wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Projekt termomodernizacyjny wraz z kosztorysem.
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność.

Gminne Punkty Konsultacyjne i Punkty Informacyjne w mieście Zgorzelec:

 • Skorzystaj z pomocy dostępnej w gminnych punktach konsultacyjnych, gdzie specjaliści udzielą dodatkowych informacji i porad dotyczących programu w mieście Zgorzelec.
 • Punkty informacyjne to miejsca, gdzie można uzyskać materiały informacyjne oraz dowiedzieć się o bieżących wydarzeniach związanych z programem.

Program „Czyste Powietrze” stawia na prosty proces skorzystania z dofinansowania, zapewniając jednocześnie wsparcie informacyjne w lokalnych punktach konsultacyjnych i punktach informacyjnych.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Dofinansowanie i Dotacje Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” oferuje różne poziomy dofinansowania, zależne od określonych kryteriów i rodzaju przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

1. Podstawowy Poziom Dofinansowania:

 • Kwota dofinansowania na podstawowym poziomie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych prac termomodernizacyjnych.
 • Dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, możliwe jest uzyskanie wyższego dofinansowania.

2. Podwyższony Poziom Dofinansowania:

 • Gospodarstwa domowe o niższych dochodach mogą ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania, sięgający nawet 90% kosztów kwalifikowanych prac.
 • Warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych określonych przez program.

3. Rozszerzony Poziom Dofinansowania:

 • Rodziny wielodzietne oraz gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnością mogą skorzystać z rozszerzonego poziomu dofinansowania, również sięgającego do 90% kosztów prac termomodernizacyjnych.

4. Maksymalna Kwota Dotacji i Progi Dofinansowania:

 • Maksymalna kwota dotacji dla jednego wniosku wynosi określoną sumę, która może być przyznana na podstawowym, podwyższonym lub rozszerzonym poziomie dofinansowania.
 • Istnieją określone progi dofinansowania, które zależą od rodzaju przeprowadzanych prac oraz spełnienia warunków programu.

Dodatkowe Informacje:

 • Kwoty dofinansowania i progi są regularnie aktualizowane przez instytucję zarządzającą programem.
 • Wysokość dofinansowania może być dostosowana do konkretnych warunków i potrzeb wnioskodawcy.
 • Program „Czyste Powietrze” dąży do wsparcia szerokiej grupy beneficjentów, zarówno pod względem dochodów, jak i specyfiki sytuacji życiowej.

Program „Czyste Powietrze” oferuje elastyczne warunki dofinansowania, umożliwiając dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Beneficjenci Programu "Czyste Powietrze Zgorzelec"

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do różnych grup beneficjentów, a kwalifikowalność zależy od określonych kryteriów.

1. Kto Może Skorzystać z Programu – Zgorzelec?

 • Program jest dostępny dla właścicieli budynków mieszkalnych, zarówno osób fizycznych, jak i wspólnot mieszkaniowych.
 • Wsparcie jest także dostępne dla osób wynajmujących lokale mieszkalne.

2. Beneficjenci z miasta Zgorzelec Uprawnieni do Wsparcia Finansowego:

 • Osoby fizyczne posiadające budynek mieszkalny.
 • Wspólnoty mieszkaniowe, zarządzające budynkami mieszkalnymi.
 • Osoby wynajmujące lokale mieszkalne.

3. Warunki Uprawnienia do Programu:

 • Beneficjenci muszą spełniać określone kryteria, takie jak rodzaj budynku, obszar geograficzny, dochody oraz status prawny nieruchomości.
 • Kryteria dochodowe są istotne zwłaszcza dla uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania.

4. Banki Biorące Udział w Programie:

 • W ramach programu „Czyste Powietrze” współpracują różne banki, które oferują preferencyjne warunki kredytów na termomodernizację.
 • Banki partnerskie programu udzielają kredytów na korzystnych warunkach, wspierając finansowanie prac termomodernizacyjnych.

Dodatkowe Informacje:

 • Program „Czyste Powietrze” jest dostępny na terenie całego kraju, jednak niektóre benefity, takie jak podwyższony poziom dofinansowania, mogą być uzależnione od regionu.
 • Wsparcie finansowe może być udzielane na różne prace termomodernizacyjne, takie jak izolacja ścian, wymiana stolarki, montaż nowoczesnych źródeł ciepła, czy termomodernizacja dachu.

Program „Czyste Powietrze” jest zaprojektowany tak, aby dostarczyć pomoc finansową różnym grupom beneficjentów, promując efektywne rozwiązania termomodernizacyjne.

Projekty Wspierane przez Program "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” obejmuje różnorodne projekty termomodernizacyjne, wspierając inicjatywy związane z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

1. Wymiana Kotła i Źródła Ciepła Zgorzelec:

 • Program umożliwia wsparcie finansowe dla beneficjentów w mieście Zgorzelec, którzy planują wymianę dotychczasowego kotła grzewczego na nowoczesny, bardziej efektywny pod względem energetycznym.
 • Wsparcie obejmuje koszty zakupu i montażu nowego kotła, co przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

2. Dofinansowanie Kompleksowej Termomodernizacji Zgorzelec:

 • Program „Czyste Powietrze” wspiera kompleksowe projekty termomodernizacyjne, które obejmują szereg prac mających na celu poprawę izolacyjności budynku.
 • Dofinansowanie może być przyznane na prace związane z izolacją ścian, dachu, podłóg, a także wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Montaż Mikroinstalacji Fotowoltaicznej i Kolektorów Słonecznych Zgorzelec:

 • W ramach programu, beneficjenci z miasta Zgorzelecmogą uzyskać wsparcie finansowe na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, która przekształca energię słoneczną na energię elektryczną.
 • Program wspiera również montaż kolektorów słonecznych, służących do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego.

Dodatkowe Informacje:

 • Projekty wspierane przez program mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.
 • Program „Czyste Powietrze” promuje zrównoważony rozwój, zachęcając do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji istniejących systemów grzewczych.

Program ten wspiera innowacyjne projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. 

Nasze inne realizacje w mieście Zgorzelec

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa skierowana do mieszkańców miasta Zgorzelec, której celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z termomodernizacją budynków. Firma remontowa GOSE angażuje się w realizację projektów w ramach tego programu, oferując swoje specjalistyczne usługi.

Nasza firma wspomaga klientów z miasta Zgorzelec, którzy decydują się na termomodernizację swoich domów, co obejmuje między innymi docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację systemów grzewczych. Dzięki tym działaniom można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków, co wpływa zarówno na komfort mieszkańców, jak i na redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.

Nasi specjaliści z miasta Zgorzelec wspierają klientów od etapu koncepcji projektu po jego pełną realizację, a także pomagają w uzyskaniu dostępnych dotacji i dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w ramach tego programu, dzięki którym można przyczynić się do ochrony środowiska i poprawy warunków życia.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Opis i cel programu Czyste Powietrze - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” w mieście Zgorzelec: Opis i Cel

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa w mieście Zgorzelec, mająca na celu poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych. Program został wprowadzony w odpowiedzi na problem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, gdy emisja z domowych źródeł ciepła ma znaczny wpływ na jakość powietrza.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Główne cele programu w mieście Zgorzelec:

 1. Poprawa jakości powietrza w mieście Zgorzelec : Głównym celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych dla zdrowia. Poprawa jakości powietrza ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców i środowisko.

 2. Termomodernizacja budynków Zgorzelec: Program zachęca właścicieli budynków mieszkalnych z miasta Zgorzelec do przeprowadzania termomodernizacji, czyli wprowadzania rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Wspierane są działania takie jak izolacja termiczna, wymiana okien, docieplenie dachu, czy modernizacja instalacji grzewczej.

 3. Oszczędność energii: Poprzez termomodernizację budynków, program dąży do zwiększenia efektywności energetycznej, co przekłada się na obniżenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania. Oszczędność energii ma również wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 4. Wsparcie finansowe: Program „Czyste Powietrze” oferuje właścicielom budynków mieszkalnych wsparcie finansowe w postaci dotacji i pożyczek na realizację działań termomodernizacyjnych. To ma zachęcić do aktywnego uczestnictwa w programie i przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza.

 5. Długofalowy wpływ: Program ma długofalowy charakter, mając na celu systematyczne poprawianie jakości powietrza w Polsce. Działania termomodernizacyjne przyczyniają się do trwałego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Program „Czyste Powietrze” stanowi zintegrowane podejście do problemu zanieczyszczenia powietrza w mieście Zgorzelec, łącząc cele ekologiczne z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i wsparciem finansowym dla właścicieli.

 

Zakres Wsparcia Oferowanego Przez Program Czyste Powietrze - Zgorzelec

Program Czyste Powietrze Zgorzelec
 1. Dotacje i Pożyczki: Program „Czyste Powietrze” oferuje właścicielom budynków mieszkalnych wsparcie finansowe w formie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek na przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych. To obejmuje izolację termiczną, wymianę okien, docieplenie dachu, modernizację instalacji grzewczej i inne prace mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

 2. Bezpłatne Audyty Energetyczne: W ramach programu dostępne są bezpłatne audyty energetyczne, które pozwalają na dokładną ocenę stanu technicznego budynku i identyfikację potencjalnych działań termomodernizacyjnych. To umożliwia właścicielom lepsze zrozumienie potrzeb swojego budynku.

 3. Wsparcie Formalne i Merytoryczne: Program zapewnia wsparcie formalne, pomagając w dopełnieniu wszelkich procedur związanych z ubieganiem się o dotacje i pożyczki. Dodatkowo, oferuje wsparcie merytoryczne, udzielając informacji dotyczących najlepszych praktyk z zakresu termomodernizacji.

 4. Promocja Efektywności Energetycznej: Program „Czyste Powietrze” promuje ideę efektywności energetycznej, zachęcając do inwestycji w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. To obejmuje również edukację dotyczącą korzyści wynikających z termomodernizacji.

 5. Cele Długofalowe: Program ma charakter długofalowy, dążąc do systematycznej poprawy jakości powietrza. Działań termomodernizacyjnych dokonanych w ramach programu spodziewa się, że przyczynią się do trwałego ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

Program „Czyste Powietrze” stanowi kompleksowe podejście do problemu zanieczyszczenia powietrza, łącząc cele ekologiczne z wsparciem finansowym i merytorycznym dla właścicieli budynków.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Regulamin i Zasady Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” jest realizowany zgodnie z określonym regulaminem i zasadami, które mają na celu uregulowanie procesu udzielania wsparcia finansowego oraz realizacji działań termomodernizacyjnych. Poniżej przedstawiam podstawowe informacje dotyczące regulaminu programu, jego zasad oraz możliwych aktualności i zmian.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Regulamin Programu Zgorzelec: Co Musisz Wiedzieć?

 1. Warunki Uczestnictwa: Regulamin określa warunki, jakie muszą spełnić uczestnicy programu, aby skorzystać z oferowanego wsparcia.

 2. Procedury Ubiegania Się o Wsparcie: Określa kroki, jakie należy podjąć w procesie aplikowania o dotacje i pożyczki, w tym dokumenty wymagane do złożenia.

 3. Kryteria Oceny Projektów: Regulamin określa kryteria, według których oceniane są zgłoszone projekty termomodernizacyjne.

 4. Warunki Spłaty Pożyczek: W przypadku pożyczek, regulamin precyzuje warunki i terminy spłaty udzielonych środków.

Aktualności i Zmiany w Programie Zgorzelec:

 1. Monitoring i Ocena Efektywności: Program regularnie monitoruje postępy w realizacji działań termomodernizacyjnych oraz ocenia ich efektywność.

 2. Aktualności: Informacje o aktualnościach i zmianach w programie są regularnie udostępniane na oficjalnej stronie internetowej programu oraz innym dostępnym środkom komunikacji.

 3. Dostęp do Informacji: Wszystkie istotne informacje, w tym zmiany w regulaminie czy nowości w ofercie wsparcia, są dostępne dla uczestników programu.

Program „Czyste Powietrze” działa transparentnie, zgodnie z ustalonymi zasadami i regulaminem, a wszelkie zmiany i aktualności są dostępne dla zainteresowanych stron.

Jak Skorzystać z Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec?

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze” w mieście Zgorzelec i uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku, należy przejść przez kilka kluczowych kroków.

1. Sprawdzenie Kwalifikowalności:

 • Upewnij się, że Twój budynek w mieście Zgorzelec spełnia kryteria kwalifikacyjne programu, takie jak rodzaj budynku, obszar geograficzny czy status własności.

2. Bezpłatny Audyt Energetyczny:

 • Skorzystaj z bezpłatnego audytu energetycznego, który pomoże zidentyfikować najbardziej efektywne działania termomodernizacyjne dla Twojego budynku.

3. Przygotowanie Projektu:

 • W oparciu o wyniki audytu, przygotuj projekt termomodernizacyjny, obejmujący planowane prace i koszty.

4. Złożenie Wniosku:

 • Przygotuj wniosek o dofinansowanie, który zawiera informacje dotyczące budynku, zaplanowanych prac, kosztorysu oraz dokumentów potwierdzających kwalifikowalność.

5. Współpraca z Wykonawcą z miasta Zgorzelec:

 • Wybierz doświadczonego wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za realizację planowanych prac.

6. Uzyskanie Pozytywnej Oceny Wniosku:

 • Wniosek podlega ocenie pod kątem zgodności z regulaminem programu i efektywności zaplanowanych działań.

7. Dofinansowanie i Realizacja:

 • Po pozytywnej ocenie, uzyskaj dofinansowanie na realizację prac termomodernizacyjnych.

Dokumenty Potrzebne do Złożenia Wniosku w mieście Zgorzelec:

 • Aktualny odpis z rejestru gruntów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających stan cywilny (np. akt małżeństwa, rozwodu).
 • Kserokopie dowodów osobistych wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Projekt termomodernizacyjny wraz z kosztorysem.
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność.

Gminne Punkty Konsultacyjne i Punkty Informacyjne w mieście Zgorzelec:

 • Skorzystaj z pomocy dostępnej w gminnych punktach konsultacyjnych, gdzie specjaliści udzielą dodatkowych informacji i porad dotyczących programu w mieście Zgorzelec.
 • Punkty informacyjne to miejsca, gdzie można uzyskać materiały informacyjne oraz dowiedzieć się o bieżących wydarzeniach związanych z programem.

Program „Czyste Powietrze” stawia na prosty proces skorzystania z dofinansowania, zapewniając jednocześnie wsparcie informacyjne w lokalnych punktach konsultacyjnych i punktach informacyjnych.

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy

Dofinansowanie i Dotacje Programu "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” oferuje różne poziomy dofinansowania, zależne od określonych kryteriów i rodzaju przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

1. Podstawowy Poziom Dofinansowania:

 • Kwota dofinansowania na podstawowym poziomie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych prac termomodernizacyjnych.
 • Dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, możliwe jest uzyskanie wyższego dofinansowania.

2. Podwyższony Poziom Dofinansowania:

 • Gospodarstwa domowe o niższych dochodach mogą ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania, sięgający nawet 90% kosztów kwalifikowanych prac.
 • Warunkiem jest spełnienie kryteriów dochodowych określonych przez program.

3. Rozszerzony Poziom Dofinansowania:

 • Rodziny wielodzietne oraz gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnością mogą skorzystać z rozszerzonego poziomu dofinansowania, również sięgającego do 90% kosztów prac termomodernizacyjnych.

4. Maksymalna Kwota Dotacji i Progi Dofinansowania:

 • Maksymalna kwota dotacji dla jednego wniosku wynosi określoną sumę, która może być przyznana na podstawowym, podwyższonym lub rozszerzonym poziomie dofinansowania.
 • Istnieją określone progi dofinansowania, które zależą od rodzaju przeprowadzanych prac oraz spełnienia warunków programu.

Dodatkowe Informacje:

 • Kwoty dofinansowania i progi są regularnie aktualizowane przez instytucję zarządzającą programem.
 • Wysokość dofinansowania może być dostosowana do konkretnych warunków i potrzeb wnioskodawcy.
 • Program „Czyste Powietrze” dąży do wsparcia szerokiej grupy beneficjentów, zarówno pod względem dochodów, jak i specyfiki sytuacji życiowej.

Program „Czyste Powietrze” oferuje elastyczne warunki dofinansowania, umożliwiając dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Beneficjenci Programu "Czyste Powietrze Zgorzelec"

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do różnych grup beneficjentów, a kwalifikowalność zależy od określonych kryteriów.

1. Kto Może Skorzystać z Programu – Zgorzelec?

 • Program jest dostępny dla właścicieli budynków mieszkalnych, zarówno osób fizycznych, jak i wspólnot mieszkaniowych.
 • Wsparcie jest także dostępne dla osób wynajmujących lokale mieszkalne.

2. Beneficjenci z miasta Zgorzelec Uprawnieni do Wsparcia Finansowego:

 • Osoby fizyczne posiadające budynek mieszkalny.
 • Wspólnoty mieszkaniowe, zarządzające budynkami mieszkalnymi.
 • Osoby wynajmujące lokale mieszkalne.

3. Warunki Uprawnienia do Programu:

 • Beneficjenci muszą spełniać określone kryteria, takie jak rodzaj budynku, obszar geograficzny, dochody oraz status prawny nieruchomości.
 • Kryteria dochodowe są istotne zwłaszcza dla uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania.

4. Banki Biorące Udział w Programie:

 • W ramach programu „Czyste Powietrze” współpracują różne banki, które oferują preferencyjne warunki kredytów na termomodernizację.
 • Banki partnerskie programu udzielają kredytów na korzystnych warunkach, wspierając finansowanie prac termomodernizacyjnych.

Dodatkowe Informacje:

 • Program „Czyste Powietrze” jest dostępny na terenie całego kraju, jednak niektóre benefity, takie jak podwyższony poziom dofinansowania, mogą być uzależnione od regionu.
 • Wsparcie finansowe może być udzielane na różne prace termomodernizacyjne, takie jak izolacja ścian, wymiana stolarki, montaż nowoczesnych źródeł ciepła, czy termomodernizacja dachu.

Program „Czyste Powietrze” jest zaprojektowany tak, aby dostarczyć pomoc finansową różnym grupom beneficjentów, promując efektywne rozwiązania termomodernizacyjne.

Projekty Wspierane przez Program "Czyste Powietrze" - Zgorzelec

Program „Czyste Powietrze” obejmuje różnorodne projekty termomodernizacyjne, wspierając inicjatywy związane z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Program Czyste Powietrze Zgorzelec

1. Wymiana Kotła i Źródła Ciepła Zgorzelec:

 • Program umożliwia wsparcie finansowe dla beneficjentów w mieście Zgorzelec, którzy planują wymianę dotychczasowego kotła grzewczego na nowoczesny, bardziej efektywny pod względem energetycznym.
 • Wsparcie obejmuje koszty zakupu i montażu nowego kotła, co przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

2. Dofinansowanie Kompleksowej Termomodernizacji Zgorzelec:

 • Program „Czyste Powietrze” wspiera kompleksowe projekty termomodernizacyjne, które obejmują szereg prac mających na celu poprawę izolacyjności budynku.
 • Dofinansowanie może być przyznane na prace związane z izolacją ścian, dachu, podłóg, a także wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Montaż Mikroinstalacji Fotowoltaicznej i Kolektorów Słonecznych Zgorzelec:

 • W ramach programu, beneficjenci z miasta Zgorzelecmogą uzyskać wsparcie finansowe na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, która przekształca energię słoneczną na energię elektryczną.
 • Program wspiera również montaż kolektorów słonecznych, służących do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego.

Dodatkowe Informacje:

 • Projekty wspierane przez program mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.
 • Program „Czyste Powietrze” promuje zrównoważony rozwój, zachęcając do korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji istniejących systemów grzewczych.

Program ten wspiera innowacyjne projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. 

Nasze inne realizacje w mieście Zgorzelec

Gose

TELEFON
+48 888 555 998

E-MAIL
gose.remonty@gmail.com

GOSE M. Bierdzio
Zgorzelec
NIP: 7491912279
REGON: 521199410

POTRZEBUJESZ WYCENY LUB MASZ PYTANIE?

SKONTAKTUJ SIĘ

Formularz kontaktowy